Punctele de fidelitate si contabilitatea

Programele de fidelizare ale clientilor aduc venituri importante in bugetul marilor operatori de telefonie mobila, dar inregistrarea acestora in contabilitate este destul de dificila.

Folosite ca principale arme pentru a se impune in fata concurentei, punctele de fidelitate sunt destul de greu de incadrat in contabilitatea unei firme, deoarece prevederile fiscale aplicate politicilor de fidelizare ale clientilor se supun unei legislatii contabile distincte.

Sistemul contabil este diferit

Programele de fidelizare au la baza acordarea de bonusuri, vouchere sau puncte de fidelitate, iar acestea se supun prevederilor fiscale din OMFP 1802 / 2014. Baza legala pentru a inregistra in contabilitatea aceste venituri este reprezentata de punctul cu numarul 437 al acestei ordonante ce ne transmite faptul ca sunt admise firme ce vor utiliza emiterea unor vouchere sau puncte cadou clientilor, ce vor putea fi utilizate pentru achizitionarea unor servicii sau bunuri gratuite ori cu pret redus.

Aceste puncte de fidelitate vor fi incluse in contul 472 „Venituri inregistrate in avans”, iar suma aferenta punctelor de fidelitate va fi recunoscuta ca si venit numai in momentul in care firma emitenta va inmana clientilor produsele sau serviciile achizitionate pe baza acelor puncte de loialitate.

Este admisa si o exceptie de la regula, dar numai in cazul in care se estimeaza ca suma cheltuielilor aferenta acordarii serviciului poate depasi contravaloarea obiectelor primite de catre client, caz in care cheltuielile pot fi privite ca un provizion.

Conditiile necesare pentru inregistrarea in avans a contravalorii punctelor de fidelizare sunt:

  • Valoarea baneasca a punctelor de fidelizare ce au fost acordate;
  • Termenele de expirare a valabilitatii acestora;
  • Valoarea punctelor de loializare acordate si a celor ce sunt ramase in cont;

Inregistrarea cumpararii unui telefon cu ajutorul punctelor de fidelitate

Exista insa si anumite situatii in care societatea emitenta nu dispune de un sistem clar de urmarire a evidentei punctelor de fidelitate acordate, iar in acest caz acestea vor fi inregistrate in clasa 7 „Conturi de venituri” (in cazul sumei totale) si ca un provizion al costurilor ce urmeaza a fi suportate pentru plata obligatiilor asumate de catre firma.

Exista si situatii in care o firma a cumparat unul sau mai multe telefoane mobile (impreuna cu serviciile aferente) pe baza unor puncte de fidelizare acordate de un operator de telefonie mobila, iar intrebarea pe care si-o pun patronii este cum sa inregistreze in contabilitate aceste cheltuieli.

Regula generala ce este aplicata in aceste cazuri este aceea ca aceste cheltuieli vor fi inregistrate ca o diferenta dintre costul de achizitie si valoarea reducerii comerciale, dar intrebarea ce apare in acest caz este aceea ca aceste telefoane au totusi o valoare intrinseca ce ar trebui sa fie inregistrata in contabilitate.

Altfel, aceste telefoane ar trebui inregistrate cu titlul de bunuri primite cu titlu gratuit conform punctului 50 din OMFP 3055 / 2009.

Exista insa si o alta inregistrare contabila ce se face in momentul in care se vor preda aceste telefoane catre utilizatorul final:

603 = 303 (Cheltuielile privind materialele de natura unor obiecte de inventar = Materiale de natura obiectelor de inventar.